0 4ème chambre
appel justice de paix: affaires familiales) (liquidation et partage des régimes matrimoniaux et sortie d'indivision pour des indivisions des cohabitants légaux ou de fait) (succession, des donations entre vifs et des testaments

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de O VIERDE KAMER  van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling OUDENAARDE, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtshof, te 9700 Oudenaarde, Bourgondiëstraat.

 

 

Tél. greffe: 055/33.16.11