10ème chambre
l’appel des décisions rendues dans - les litiges d’art. 580 C.Jud., qui ne sont pas pour la quatrième ou neuvième chambre - les litiges d’art. 582,7°, 10° et 11° C.Jud.)

Chaque premier mercedi du mois

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de TIENDE KAMER van het ARBEIDSHOF ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 39.