11ème chambre
faillites

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de ELFDE KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK Antwerpen, afdeling ANTWERPEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal C1, te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/7.

 

Tél. greffe: 03/257.85.47