14ème chambre
litiges relatifs aux factures impayées, à l'exception des factures concernant l'aménagement, la réparation, l'établissement et la finition de travaux de biens immobiliers) (actions en recouvrement des centres publics d'aide sociale) (litiges relatifs aux factures ou frais en relation avec une hospitalisation ou des soins médicaux

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VEERTIENDE BURGERLIJKE KAMER (G14) van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 0.4, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 

 

Tél. greffe: 09/234.46.00