15ème chambre
demandes sur pied de art. 1253ter 4§1, à caractère urgent) (interdiction temporaire de la maison, protection autorité parentale et des droits de garde et de visite transfrontières

Om te verschijnen op DINSDAG/DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag voor de VIJFTIENDE FAMILIEKAMER (G15) van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT, FAMILIERECHTBANK, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 0.2, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 

Tél. greffe: 09/234.49.60