19ème chambre
art. 815 C.Civil, art. 858bis C.Civil, art. 803bis C.Civil, art.1008 et 1014 C.Civil, art. 798 C.Civil, art. 745sexies C.Civil) (demandes à base de la loi sur le régime successoral des petits héritages et concernant des exploitations agricoles) (des demandes d'envoi en possession par les successeurs irréguliers

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de NEGENTIENDE FAMILIEKAMER (G19) van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT, FAMILIERECHTBANK, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 2.4, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 

Tél. greffe: 09/234.49.60