1ère chambre
toutes les introductions sauf celles confiées à d'autres chambres

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 8:45 uur in de voormiddag, voor de EERSTE KAMER van de NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 7, Justitiepaleis-Bijgebouw, te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 13.

 

Tél. greffe: 02/508.61.11