1ère chambre
introductions

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 09:00 uur in de voormiddag, voor de EERSTE KAMER (G1) van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 1.3, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 

Tél. greffe: 09/234.52.00