A 1ère chambre
contrats de travail ouvriers: art. 578 et 583 C.Jud.

Chaque premier lundi du mois.

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de A EERSTE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling AALST, zetelende in de gewone gehoorzaal, zittingszaal B, gelijkvloers, te 9300 Aalst, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3A.

 

Tél. greffe: 053/82.08.13