1ère chambre
accidents du travail

Chaque 2ème et 4e mardi du mois.

 

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 09:30 uur in de voormiddag, voor de EERSTE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN, afdeling TURNHOUT, zetelende in de gewone gehoorzaal, te 2300 Turnhout, Kasteelplein 11.