1ère chambre
employés

Seulement les jours suivants: 10/05/2022, 07/06/2022, 27/09/2022, 25/10/2022, 22/11/2022, 20/12/2022, 17/01/2023, 14/02/2023, 14/03/2023, 11/04/2023, 09/05/2023, 06/06/2023

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de EERSTE KAMER van de NEDERLANDSTALIGE ARBEIDSRECHTBANK van BRUSSEL, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 05, te 1000 Brussel,  Poelaertplein 3, bus 4.

 

Tél. greffe: 02/519.80.74