20ème chambre
toute requête d'accord amiable dans les litiges qui relèvent de la compétence du tribunal de la famille

Le président détermine l'heure.

Om te verschijnen op WOENSDAG/VRIJDAG *** aanstaande om ***  voor de TWINTIGSTE FAMILIEKAMER (G20) van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT, FAMILIERECHTBANK, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 0.05, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 

Tél. greffe: 09/234.49.60