2ème chambre
faillites, liquidations, dissolution

Chaque deuxième et quatrième jeudi du mois

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag, voor de TWEEDE KAMER (O2) van de ONDERNEMINGSRECHTBANK  GENT, afdeling OUDENAARDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, te 9700 Oudenaarde, Bekstraat 14.

 

Tèl. greffe: 055/23.11.70