2ème chambre
moyens de substistance

Chaque 1ère, 2ème et 3e vendredi du mois

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de TWEEDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN, afdeling TURNHOUT, zetelende in de gewone gehoorzaal, te 2300 Turnhout, Kasteelplein 11.