31ème chambre
état et capacité des personnes, nullité des mariages, contestation de paternité, compétence parquet de Halle-Vilvoorde

Chaque deuxième, quatrième et cinquième lundi du mois.

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 8:45 uur in de voormiddag, voor de 31e KAMER van de NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 13, Justitiepaleis-Bijgebouw, te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 13.

 

Tél. greffe: 02/508.61.11