3ème chambre
réorganisation judiciaire

chaque deuxième et quatrième jeudi du mois

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de DERDE KAMER (O3) van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling OUDENAARDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, te 9700 Oudenaarde, Bekstraat 14.

 

 Tél. greffe: 055/23.11.70