3ème chambre
travailleurs indépendants

Chaque 1ère et 3e  jeudi du mois

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 15:00 uur in de namiddag, voor de DERDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN, afdeling TURNHOUT, zetelende in de gewone gehoorzaal, te 2300 Turnhout, Kasteelplein 11.