40ème chambre
liquidation-partage, successions, donations, testaments

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 8:45 uur in de voormiddag, voor de 40e KAMER van de NEDERLANDSTALIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG BRUSSEL, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal 13, Justitiepaleis-Bijgebouw, te 1000 Brussel, Quatre Brasstraat 13.

 

Tél. greffe: 02/508.61.11