4ème chambre
Accidents de travail & maladies professionnelles: art. 579 C.Jud. et Loi sur les accidents du travail 10.04.1971

Chaque deuxième et troisième mardi du mois.

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VIERDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK LEUVEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 3300 Leuven, Smoldersplein 5.

 

Tél. greffe: 016/21.46.70