4ème chambre
règlement collectif de dettes

Pas le 5e mercredi du mois

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 09:30 uur in de voormiddag, voor de VIERDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK ANTWERPEN, afdeling TURNHOUT, zetelende in de gewone gehoorzaal, te 2300 Turnhout, Kasteelplein 11.