A 6ème chambre
sécurité sociale travailleurs: art. 580 et 583 C.Jud.

Chaque première jeudi du mois.

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de A ZESDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling AALST, zetelende in de gewone gehoorzaal, zittingszaal B, gelijkvloers, te 9300 Aalst, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3A.

 

 

Tél. greffe: 053/82.08.13