6ème chambre civile
toutes les affaires fiscales

Om te verschijnen op MAANDAG/DINSDAG/WOENSDAG/DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de ZESDE BURGERLIJKE KAMER (G6) van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 0.1, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 

Tél. greffe: 09/234.46.00