7ème chambre
l’appel des décisions rendues dans les litiges d’art. 579 C.Jud.

Chaque deuxième lundi du mois

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de ZEVENDE KAMER van het ARBEIDSHOF ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 39.