8ème chambre
l’appel des décisions rendues dans les litiges d’art. 578,14° C.Jud

Chaque deuxième mardi et quatrième mercredi du mois

Om te verschijnen op DINSDAG/WOENSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de ACHTSTE KAMER van het ARBEIDSHOF ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 2000 Antwerpen, Cockerillkaai 39.