8ème chambre civile
conciliation visée à l'article 731 du Code judiciaire) (médiation visée à l'article 1724 du Code judiciaire) (affaires renvoyées par les autres chambres dans un but de conciliation

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:00 uur in de namiddag, voor de ACHTSTE BURGERLIJKE KAMER (G8) van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 2.2, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

Tél. greffe: 09/234.46.00