9ème chambre civile
appels des jugements rendus par les juges de paix, à l'exception des matières distribuées explicitement à une autre chambre

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de NEGENDE BURGERLIJKE KAMER (G9) van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling GENT, zetelende in de gewone gehoorzaal, lokaal 2.5, Gerechtsgebouw, te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401.

 

Tél. greffe: 09/234.46.00