Aalst
affaires civiles

Chaque premier jeudi du mois

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag, voor de DERDE KAMER van de POLITIERECHTBANK OOST-VLAANDEREN, afdeling AALST, rechtdoende in burgerlijke zaken, zetelende in de gewone gehoorzaal, gelijkvloers, zittingszaal B, Federaal administratief centrum te 9300 Aalst, Dokter André Sierensstraat 16 bus 3.

 

Tél. greffe: 053/82.08.78 ou 053/82.08.77