Anderlecht : premier canton

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 8:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van ANDERLECHT I, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 1070 Anderlecht, Verzetsplein 3.

A comparaître le MARDI *** prochain à 8:00 h du matin, devant le JUGE DE PAIX d'ANDERLECHT I, siégeant au local ordinaire de ses audiences, à 1070 Anderlecht, Place de la Résistance 3.

Tél. greffe: 02/521.55.99