Antwerpen: sixième canton

Om te verschijnen op MAANDAG *** aanstaande om 09:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van ANTWERPEN 6, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, zaal A3, te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/19.

 

 

Tèl. greffe: 03/ 257 81 24