B 1ère chambre
contrats de travail ouvriers: art. 578 et 583 C.Jud.

Chaque premier et troisième mardi du mois.

 

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de EERSTE B KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tél. greffe: 050/47.37.00