B 6ème chambre
sécurité sociale travailleurs: art. 580 et 583 C.Jud.

Chaque quatrième mardi et chaque troisième mercredi du mois.  

 

Om te verschijnen op DINSDAG/WOENSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de  ZESDE B KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tél. greffe: 050/47.37.00