B2 chambre
Référé/comme en référé

Om te verschijnen op DONDERDAG * aanstaande om 10:00 uur in de voormiddag voor KAMER B2 van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LEUVEN, Sectie Burgerlijke Rechtbank, zetelend (zoals) in kort geding in het gerechtsgebouw te 3000 LEUVEN, Ferdinand Smoldersplein 5.

Tél. greffe: 016/21.40.58