Beveren

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van BEVEREN, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Vredegerecht, te 9120 Beveren, Gravendreef 3

 

Tél. greffe: 03/775.70.87