Bree

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van BREE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Oud Stadhuis, te 3960 Bree, Kloosterpoort 1A.

 

Tél. greffe: 089/46.23.09