Bruxelles : troisième canton

Audience de vacation : 16/08/2022

Om te verschijnen op DONDERDAG*** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van BRUSSEL III, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te Fransmanstraat 89, 1020 Brussel.

A comparaître le JEUDI*** prochain à 9:00 h du matin, devant le JUGE DE PAIX de BRUXELLES III, siégeant au local ordinaire de ses audiences, 1020 Bruxelles, Rue Fransman 89. 

 Tel. griffie : 02/426 28 03