Chambre AB10
Qualification générale en matière civile

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de AB10 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling ANTWERPEN, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal F1, te 2000 Antwerpen, Bolivarplaats 20/1.

 

Tél. greffe: 03/ 257 86 68