Chambre B. 1
inleidingen

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de EERSTE B KAMER van de ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT, afdeling BRUGGE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3.

Tél. greffe: 050/47.30.50