Chambre I. 4
location de travaux et de services en matière de construction) (responsabilité professionnelle des architectes et des ingénieurs) (honoraires des architectes et des ingénieurs) (droit du logement

Chaque première et troisième mardi du mois. 

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 10.30 uur in de voormiddag, voor de I.4 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Grote Markt 1.

Tel. griffie: 057/45.05.30