Chambre I. 8
Référé et comme en référé

Om te verschijnen op WOENSDAG aanstaande om 10:30 uur in de voormiddag, voor de VOORZITTER, I.8 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, WEST-VLAANDEREN, afdeling IEPER, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, zetelende in kortgeding, Gerechtsgebouw, te 8900 Ieper, Grote Markt 1.

Tél. greffe: 057/45.05.30