Chambre K. 6
contrats nommés et non nommés) (exequatur, à l'exception de l'article 121 du RMPI et de la compétence du tribunal de la famille (affaires qui n'ont pas été explicitement attribuées à une autre chambre

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur, voor de K.6 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, afdeling KORTRIJK, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 8500 Kortrijk, Gerechtsgebouw, Burgemeester Nolfstraat 10A.

Tél. greffe: 056/26.94.58