Chambre TB1
Qualification générale

Pas d'audiences le 25/5/2022

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de TB1 KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG ANTWERPEN, afdeling TURNHOUT, zetelende in de gewone gehoorzaal, zaal B, te 2300 Turnhout, Kasteelstraat 1.

 

Tél. greffe : 014/ 44 71 00