D 10ème chambre
affaires du tribunal civil, traités par 3 juges

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 11:30 uur in de voormiddag, voor de D TIENDE KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling DENDERMONDE (zetelend met drie rechters), zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw te 9200 Dendermonde, Justitieplein 1.

 

Tél. greffe: 052/26.08.06