D 11ème chambre
appel justice de paix, hors compétence tribunal de la famille et de jeunesse) (appel tribunal de police, affaires civiles

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de D ELFDE KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling DENDERMONDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw te 9200 Dendermonde, Justitieplein 1.

 

Tél. greffe: 052/26.08.06