D 1ère chambre
contrats de travail ouvriers: art. 578 et 583 C.Jud.

Chaque troisième jeudi du mois.

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de D EERSTE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling DENDERMONDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31.

 

Tél. greffe: 052/25.96.30