D 38ème chambre
appel des jugements rendus par les juges de paix : 3 juges

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 11:30 uur in de voormiddag voor de D ACHTENDERTIGSTE KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling DENDERMONDE, FAMILIERECHTBANK, familiekamer, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw, te 9200 Dendermonde, Justitieplein 1.

 

 

 

Tél. greffe: 052/26.08.06