D 3ème chambre
accidents de travail, maladies professionelles, securité social travailleurs

Chaque premier jeudi du mois.

Om te verschijnen op DONDERDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de D DERDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling DENDERMONDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31.

 

Tél. greffe: 052/25.96.30