D 5ème chambre
indépendants, moins-valides, zorgfonds, Vlaams Agentschap: art. 581, 582 et 583 C.Jud.

Chaque première mardi du mois.

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 14:30 uur in de namiddag, voor de D VIJFDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling DENDERMONDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31.

 

Tél. greffe: 052/25.96.30