D 7ème chambre
affaires pas attribuée à des autres chambres

Om te verschijnen op VRIJDAG *** aanstaande om 9u00 in de voormiddag, voor de D ZEVENDE KAMER van de RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN, afdeling DENDERMONDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, Gerechtsgebouw te 9200 Dendermonde, Justitieplein 1.

 

Tél. greffe: 052/26.08.06