D 7ème chambre
règlement collectif de dettes: art. 578,14 C.Jud.

Pas le cinquième mercredi du mois.

Om te verschijnen op WOENSDAG *** aanstaande om 9:30 uur in de voormiddag, voor de D ZEVENDE KAMER van de ARBEIDSRECHTBANK GENT, afdeling DENDERMONDE, zetelende in de gewone gehoorzaal, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31.

 

Tél. greffe: 052/25.96.30