Dendermonde

Om te verschijnen op DINSDAG *** aanstaande om 9:00 uur in de voormiddag, voor de VREDERECHTER van Dendermonde, zetel DENDERMONDE, zitting houdende in de gewone gehoorzaal, te 9200 Dendermonde, Noordlaan 31.

 

Tél. greffe: 052/25.96.00